fbpx

MOZAİK ÇEŞİTLERİ

Mozaik, küçük, renkli parçaların yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen resimlerdir. Genel olarak, bu parçalar cam, renkli taş, kiremit gibi malzemeden meydana gelir; ayrıca eski çağlardan beri yapıldığı gibi sırf bu iş için hazırlanmış mozaik taşları da vardır.
Mozaik taşları iki ayrı kısımdan meydana gelir: Biri taşın gövdesi, öbürü de üstündeki sır, yani parlak ve zamana dayanmasını sağlayacak kısımdır. Buna rağmen, bazı mozaiklerin parlak sırları yüzyıllara dayanamamıştır. Eski mozaiklerin yıpranmasının ikinci sebebi de bunların yapıştırma yoluyla resme yerleştirilmiş olmasıdır. Yapıştırıcı madde bozulunca, o parçalar kopup dökülür.

Mozaik taşları, genel olarak, kaolin, kil gibi maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi, üzerlerine silisyumlu bir sır tabakası eklenmesiyle elde edilir. Bu renkli parçacıkları bir resme göre gereken renklerle yan yana dizilip yapıştırılmasından da mozaik resmi ortaya çıkar. Bunun için iki usul kullanılmıştır. Biri, mozaiklerin doğrudan doğruya duvara, yere, önce yapıştırıcı madde sürüldükten sonra teker teker konulup tesbit edilerek işlenmesidir. Bu usul çok güç, emek isteyen bir usul olmakla beraber daha sanatlıdır Buna doğrudan doğruya «mozaik işlemek» denir. İkinci usulde ise mozaik taşları önce ya bir kartona, ya da kalınca kağıda tersinden dizilip yapıştırılır. Sonra blok halinde asıl yerine toptan yapıştırılarak tesbit edilir. Islatılan kâğıt, karton, bu yapıştırılmış mozaik yüzeyinden ayrılır. Bu daha çok yapı işlerinde kullanılan pratik bir usuldür.

2021 © KARASU Mermer. Tüm Hakları Saklıdır.